آزمون فنی پرداخت یاری

وبلاگ سامانه پرداخت یار

 • در مرحله انجام آزمون فنی پرداخت یاری شاپرک برای فراخوانی وب سرویس های سامانه جامع باید یک اتصال VPN که اطلاعات آن از طرف شاپرک اعلام می شود، بر روی سرور اعلامی به شاپرک تنظیم شود. اطلاعات این VPN از طریق ایمیل برای مسئول فنی معرفی شده به شاپرک ارسال می شود.
  وب سرویس سامانه جامع پذیرندگان شاپرک

  وب سرویس سامانه جامع پذیرندگان شاپرک شامل 2 متد کلی هست یکی برای ثبت درخواست و دیگری برای پیگیری درخواست ثبت شده می باشد.

  در مجموع 7 درخواست از طریق وب سرویس سامانه جامع پذیرندگان شاپرک قابل انجام می باشد:
  1- ثبت مشتری و فروشگاه
  2- تعریف پذیرنده و پایانه جدید
  3- غیرفعال سازی پایانه
  4- فعال سازی پایانه
  5- تغییر شباهای پایانه
  6- تغییر آدرس فروشگاه
  7- اصلاح اطلاعات پذیرنده

  برای پاس کردن الزامات فنی شاپرک باید از طریق وب سرویس 4 پذیرنده تعریف شود و برای یکی از پذیرندگان 6 وب سرویس دیگر فراخوانی شود. وب سرویس های شاپرک به صورت نا متقارن می باشند یعنی پس از فراخوانی بلافاصله جواب نهایی را به شما اعلام نمی کنند. در صورتی که اطلاعات ارسالی به وب سرویس صحیح باشد برای هر درخواست یک شماره پیگیری صادر می شود که با توجه به نوع درخواست مدت زمانی طول می کشد تا پاسخ نهایی آن ثبت شود بنابراین در بازه های زمانی مختلف باید درخواست خود را پیگیری کنید تا از وضعیت آن مطلع شوید. در صورتی که در استعلام وضعیت درخواست مقدار 14 بازگردانده شود درخواست شما با موفقیت انجام شده است. بنابراین برای تمام فراخوانی ها باید وضیعت 14 دریافت کنید. پس از دریافت این وضعیت برای تعریف هر 4 پذیرنده و همچنین فراخوانی 6 وب سرویس دیگر برای یکی از پذیرندگان، آزمون وب سرویس های سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به پایان می رسد.
  فایل تسویه حساب پرداخت یاری

  مرحله بعد انجام آزمون فنی فایل تسویه می باشد، در این مرحله یک فایل تحت عنوان فایل CT شامل اطلاعات تراکنش های فرضی پذیرندگان معرفی شده در مرحله قبل برای مسئول فنی ارسال می شود که با توجه به اطلاعات این فایل و همچنین سناریوهای تعریف شده، فایل های تسویه طبق مستندات اعلامی شاپرک ایجاد و از طریق ایمیل ارسال شود. در مرحله آزمون فنی فایل ها تسویه از طریق ایمیل رد و بدل می شوند و از طریق سرور ftps نخواهد بود.

  پس از تایید فایل های تسویه تستی، باید برای امضای فایل های تسویه در محیط عملیاتی یک جفت کلید عمومی و خصوصی طبق الزامات فنی شاپرک ایجاد کنید و کلید عمومی خود را به همراه فایل تست امضا شده برای شاپرک ارسال نمایید.

  پس از تایید کلید از سمت شاپرک پایان موفق آزمون فنی اعلام خواهد شد.
  تست EndToEnd پرداخت یاری

  مرحله بعد افتتاح حساب پرداخت یاری، انجام تست EndToEnd است که شامل مراحل زیر می باشد:
  1- تعریف پذیرنده در سمت PSP
  2- تعریف پذیرنده و پایانه جدید در سمت شاپرک
  3- انجام تراکنش بر روی درگاه IPG پذینده
  4- ارسال فایل تسویه به سرور FTPS شاپرک
  5- دریافت پاسخ تسویه حساب موفق از سرور FTPS شاپرک

  یکی از خدمات اصلی سامانه پرداخت یار انجام آزمون فنی شاپرک و همچنین مشاوره و راهنمایی برای عقد قرارداد با PSP ها می باشد در صورت نیاز با ما در تماس باشید.